Training Bedrijfscultuur

Noodzakelijke vaardigheden

Onze Training Bedrijfscultuur is bedoeld om de noodzakelijke vaardigheden in een organisatie te vestigen en waarborgen. Sommige  vaardigheden zijn wellicht nieuw en bij andere zeg je misschien “Goed dat we er weer eens bij stil staan”. Je wordt gestimuleerd om volop en naar hartelust meningen en ervaringen uit te wisselen.

Plezier op de werkvloer

Deze training is speciaal  ontwikkeld om Visie Missie meer tot je verbeelding te laten spreken. Als je dagelijks druk bent, schiet dat er wel eens bij in. Jammer, want werkplezier, uitdaging en prestatie nemen verrassend toe wanneer je beseft wat de Visie & Missie is en wanneer je gezamenlijk in staat bent om dezelfde kant op te kijken.

Als de Missie voor jou leeft, spreekt dit uit je houding. Je vraagt je dan regelmatig af: “wat is mijn bijdrage aan het grotere geheel?” Samen met collega’s ben je er steeds op uit een stapje vooruit en in de gewenste richting te zetten.

Ben je geïnteresseerd lees dan verder en verdiep je in de training. Ontstaan er vragen neem gerust contact op voor een 1 op 1 gesprek.

Binden en boeien van personeel

Niet alleen het aantrekken van talent is belangrijk, maar ook het vasthouden. Dat kan door een aantrekkelijke werkgever te zijn en te investeren in wat de werknemers in de organisatie belangrijk vinden. Naast arbeidsvoorwaarden zijn sfeer en cultuur de bepalende factoren. 

Hieronder enkele onderwerpen die aan bod komen in De Professionele Bedrijfscultuur Maatwerk Training:

 • Visie & Missie
 • Talent herkenning
 • Cultuur in bedrijf of organisatie
 • Gewoonten & overtuigingen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Afspreken is Aanspreken
 • De waarnemingsstructuur
 • Spreken mét elkaar in plaats van over elkaar
 • Kwaliteit
 • Teambuilding
 • Persoonlijk actieplan
 • De Gulden cultuur regels

Dit zijn maar enkele onderwerpen die aan bod komen in onze De Professionele Bedrijfscultuur Maatwerk Training.

Afgesproken waarden en normen

Dicht
Wat is bedrijfscultuur?

Bedrijfscultuur, ook wel organisatiecultuur genoemd: je kunt het niet zien of aanraken en benoemen is ook lastig. Toch weten we allemaal dat er wel iets over te zeggen valt. Maar wat eigenlijk? Cultuur is dat wat de mens schept. Het begrip staat tegenover “natuur” (dat wat is aangeboren) en verwijst naar menselijke activiteit in zijn omgeving en de symbolen die deze activiteit betekenis geven. Toch zijn er aan organisatiecultuur uitingsvormen zichtbaar: aan de buitenkant is het ’t gebouw, het logo, de kledingvoorschriften, de jaarlijkse uitjes, enzovoort. Aan de binnenkant van de organisatiecultuur zijn het de waarden en normen die – als het goed is – bij iedereen bekend zijn en met elkaar zijn afgesproken.

Werkwijze

Stap 1. De intake
Voorafgaand aan iedere training vindt er een intake plaats. Dat kan zowel schriftelijk, telefonisch of 1 op 1. Op basis van de intake concretiseren we samen de leerdoelen en aandachtspunten.

Stap 2. De Training
Leren doe je niet alleen door literatuurstudie. Het leren door doen en toepassen op jezelf is een krachtig middel. Kennis zonder zelfreflectie en zelfinzicht sijpelt weg en wordt nutteloos. Bij AmstelLink maak je via De Professionele Bedrijfscultuur Maatwerk Training kennis met een theorie, je gaat na hoe het bij jezelf is, je onderzoekt wat je daarmee wilt en HOE je dat gaat doen, je leert de theorie direct toepassen in de praktijk. Door de theorie met de praktijk te verbinden en de praktijk met jezelf, transformeer je de theorie in een eigen ervaring die duurzaam em blijvend van aard is.

Stap 3. Ondersteuning
Na de laatste training dag, bieden we je zes weken lang ondersteuning bij het in praktijk brengen van je leerdoelen. Wil je daar gebruik van maken neem dan gerust contact met ons op.

Maatwerk

Ieder “De Professionele Bedrijfscultuur Training” is maatwerk. Alle wensen en eisen alsmede de bestaande knelpunten worden geanalyseerd en verwerkt in de training. In gesprek met de leidinggevende(n) en het team worden de trainingsdagen volledig op maat gepresenteerd en doorlopen. Bij een ieder Maatwerk Training hoort een te volgen tijdlijn. Ook deze wordt gepresenteerd en besproken.

Toetsing

Voor toetsing en certificering zijn de onderstaande zaken van belang:

 • Je hebt alle trainingsdagen gevolgd
 • Je geeft blijk van de integratie van de tijdens de opleiding gegeven feedback
 • Je hebt blijk gegeven van je kennis betreffende Vise & Missie
 • Je demonstreert ‘on the job’ het geleerde
Trainer
 • Vace Selviyan
Data

Training: De Professionele Bedrijfscultuur Maatwerk Training
Locatie: Amstelveen / Incompany
Aantal deelnemers: 3 – 12 max.

Op wens en naar behoefte van de deelnemers en/ of de opdrachtgever worden de data in overleg vastgesteld.
Deze training behelst gemiddeld 4 dagen training.

Persoonlijke ondersteuning

Ontstaan er vragen tijdens of na het volgen van de training en heb je behoefte aan extra persoonlijke ondersteuning? Kom met je vragen in verband met de training bij de assistenten of de trainers. Dat is geheel kosteloos. Voor verdere diepgang van je persoonlijke proces kun je vanzelfsprekend altijd voorrang krijgen voor een afspraak bij Vace (Transpersoonlijk Coaching Counseling).

Investering (betaling)

Deelname aan De Professionele Bedrijfscultuur Maatwerk Training:

 • € 299.= per dag p.p. all-in (locatie Amstelveen) vrijgesteld van btw.

Omdat wij een CRKBO geregistreerde beroepsopleiding zijn geldt voor ons BTW vrijstelling, welke wij dan ook niet in rekening brengen.
Na ontvangst van de aanmelding mailen we je de ontvangstbevestiging. 
Gedurende de opleiding krijg je:

 • Uitgebreide lunch
 • Koffie, thee, koekjes en fruit tijdens de pauzes
 • Uitgebreide syllabus
 • Kosteloze deelname aan intervisie groepen
 • De Professionele Bedrijfscultuur Maatwerk Training certificaat
 • Coaching
Studiebelasting

Voor De Professionele Bedrijfscultuur Maatwerk Training, inclusief de interventie bijeenkomsten reken je gemiddeld 4 tot 6 uur aan zelfstudie gedurende de training.

Onze toegevoegde waarde
 • Erkende trainingen
 • Echte praktijkoefeningen
 • Blijvend, duurzaam resultaat
 • Gediplomeerde trainers
Training bedrijfscultuur Amstelveen
Training Bedrijfscultuur Amstelveen-AmstelLink

Training Bedrijfscultuur – AmstelLink – Amstelveen